Choose a word that has different stress pattern:

request                          airline                         audience                           public

A.

request                          

B.

airline                         

C.

audience                           

D.

public

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

request

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...