Choose a word that has different stress pattern:

relative                  duplicate                  memory                    successful

A.

relative                  

B.

duplicate                

C.

  memory                   

D.

 successful

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 successful

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...