Choose a word that has different stress pattern:

reference             capacity               enjoyment              extinction

A.

reference             

B.

capacity              

C.

 enjoyment            

D.

  extinction

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

reference 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...