Choose a word that has different stress pattern:

reclaiming               believed                 irrigate             replace

A.

reclaiming               

B.

believed                 

C.

irrigate            

D.

 replace

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

irrigate

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...