Choose a word that has different stress pattern:

receive                     complain                      impress                     monthly

A.

receive                    

B.

 complain                      

C.

impress                     

D.

monthly

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

monthly

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...