Choose a word that has different stress pattern:

receive                     complain                      impress                     monthly

A.

receive                    

B.

 complain                      

C.

impress                     

D.

monthly

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

monthly

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...