Choose a word that has different stress pattern:

purpose             complaint                 service                  package

A.

purpose            

B.

 complaint                 

C.

service                  

D.

package

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

complaint 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...