Choose a word that has different stress pattern:

prosperous                      capital                       industrial                 history

A.

prosperous                      

B.

capital                       

C.

industrial                 

D.

history

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

industrial 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...