Choose a word that has different stress pattern:

product            purpose             postcard           postpone

A.

product            

B.

purpose             

C.

postcard           

D.

postpone

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

postpone

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...