Choose a word that has different stress pattern:

problem                minute                  suppose                   dinner

A.

problem                

B.

minute                  

C.

suppose                   

D.

dinner

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

suppose      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...