Choose a word that has different stress pattern:

probably               animal               stimulate             effective

A.

probably               

B.

animal               

C.

stimulate             

D.

effective

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

effective

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...