Choose a word that has different stress pattern:

physical               achievement                government                 national

A.

physical               

B.

achievement                

C.

government                 

D.

national

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

achievement          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...