Choose a word that has different stress pattern:

patter                  spirit                 announce             survey

A.

patter                  

B.

spirit                 

C.

announce             

D.

survey

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

announce        

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...