Choose a word that has different stress pattern:

particular                        photocopy                          enthusiasm                        economy

A.

particular                        

B.

photocopy                          

C.

enthusiasm                        

D.

economy

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

photocopy

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...