Choose a word that has different stress pattern:

particular                variety                 certificate               supplementary

A.

particular                

B.

variety                 

C.

certificate               

D.

supplementary

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

supplementary

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...