Choose a word that has different stress pattern:

particular                  interviewee                   certificate           congatulate

A.

particular                  

B.

interviewee                  

C.

 certificate           

D.

congatulate

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 certificate  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...