Choose a word that has different stress pattern:

official                    customer                    procedure                    policeman

A.

official                   

B.

customer                    

C.

procedure                    

D.

policeman

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

customer 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...