Choose a word that has different stress pattern:

official                    customer                    procedure                    policeman

A.

official                   

B.

customer                    

C.

procedure                    

D.

policeman

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

customer 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...