Choose a word that has different stress pattern:

obliged           pleasure                grateful              rubbish

A.

obliged          

B.

 pleasure               

C.

 grateful              

D.

rubbish

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

obliged

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...