Choose a word that has different stress pattern:

never                follow                    pilot                     reply

A.

never 

B.

follow 

C.

pilot 

D.

reply

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

reply

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...