Choose a word that has different stress pattern:

nervous             wonsder              belong                quiet

A.

nervous            

B.

 wonsder              

C.

belong                

D.

quiet

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

belong

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...