Choose a word that has different stress pattern:

nature             plenty                resign             season

A.

nature             

B.

plenty                

C.

resign             

D.

season

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

resign

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...