Choose a word that has different stress pattern:

modern            rural                      filthy                  transform

A.

modern           

B.

 rural                    

C.

  filthy                 

D.

 transform

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 transform

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...