Choose a word that has different stress pattern:

miraculous          accessible             technology             apprehension

A.

miraculous          

B.

accessible             

C.

technology             

D.

apprehension

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

apprehension

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...