Choose a word that has different stress pattern:

mineral             energy                 generate                introduce

A.

mineral             

B.

energy                 

C.

generate                

D.

introduce

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

introduce

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...