Choose a word that has different stress pattern: 

mathematics             engineering               scientific               laboratory

A.

mathematics 

B.

engineering 

C.

scientific 

D.

laboratory

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

laboratory

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...