Choose a word that has different stress pattern:

maintenance            geothermal            satisfaction              prohibition

A.

maintenance            

B.

geothermal            

C.

satisfaction             

D.

 prohibition

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

maintenance 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...