Choose a word that has different stress pattern:

longevity                    occasional                    preparation                  especially

A.

longevity                    

B.

occasional                    

C.

preparation                  

D.

especially

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

preparation

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...