Choose a word that has different stress pattern:

lazy            confess                friendship                  soccer

A.

lazy            

B.

confess                

C.

friendship                  

D.

soccer

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

confess 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...