Choose a word that has different stress pattern:

language                        improve                              ideal                            include

A.

language                        

B.

improve                              

C.

ideal                            

D.

include

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

language

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...