Choose a word that has different stress pattern:

Jupiter                    influence                    factory                       efficient

A.

Jupiter                    

B.

influence                    

C.

factory                      

D.

efficient

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

efficient

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...