Choose a word that has different stress pattern:

involve            hardware                keyboard               printer

A.

involve            

B.

hardware                

C.

keyboard               

D.

printer

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

involve

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...