Choose a word that has different stress pattern:

interviewer               preparation               economics               education

A.

interviewer 

B.

preparation 

C.

economics 

D.

education

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

interviewer 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...