Choose a word that has different stress pattern:

interview                         technical                              character                          remember

A.

interview                         

B.

technical                              

C.

character                          

D.

remember

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...