Choose a word that has different stress pattern:

interview                         technical                              character                          remember

A.

interview                         

B.

technical                              

C.

character                          

D.

remember

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

remember

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...