Choose a word that has different stress pattern:

instrument              entertain               popular              quality

A.

instrument              

B.

entertain               

C.

popular              

D.

quality

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

entertain

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...