Choose a word that has different stress pattern:

instrument              entertain               popular              quality

A.

instrument              

B.

entertain               

C.

popular              

D.

quality

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

entertain

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...