Choose a word that has different stress pattern:

influence                 notify                  increase               celebrate

A.

influence                 

B.

notify                  

C.

increase               

D.

celebrate

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

increase  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...