Choose a word that has different stress pattern:

include               cultude              country                  venue

A.

include               

B.

cultude              

C.

country                  

D.

venue

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

include

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...