Choose a word that has different stress pattern:

impudent            notation              reconcile            wanderings

A.

impudent           

B.

 notation              

C.

reconcile            

D.

wanderings

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

notation

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...