Choose a word that has different stress pattern:

improvement                engraving              maintenance              spectacular

A.

improvement                

B.

engraving              

C.

maintenance              

D.

spectacular

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

maintenance 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...