Choose a word that has different stress pattern:

idea                          meeting                        special                          station

A.

idea                          

B.

meeting                        

C.

special                          

D.

station

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

idea 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...