Choose a word that has different stress pattern:

household                 maintain                    workforce                 follow

A.

household   

B.

maintain   

C.

workforce   

D.

follow

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

maintain 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...