Choose a word that has different stress pattern:

hotel                  lunar                transport                       system

A.

hotel                 

B.

 lunar               

C.

 transport                       

D.

system

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

hotel  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...