Choose a word that has different stress pattern:

hotel              factory               hospital               library

A.

hotel              

B.

factory               

C.

hospital              

D.

 library

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

hotel

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...