Choose a word that has different stress pattern:

heritage                 beautiful                 average                  expected

A.

heritage                 

B.

beautiful                 

C.

average                  

D.

expected

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

expected

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...