Choose a word that has different stress pattern:

gratitude              acquaintance              apartment             appreciate

A.

gratitude              

B.

acquaintance              

C.

apartment             

D.

appreciate

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

gratitude

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...