Choose a word that has different stress pattern:

generate               excursion              gravity                  passenger

A.

generate               

B.

excursion              

C.

gravity                 

D.

 passenger

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

excursion 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...