Choose a word that has different stress pattern:

generate               excursion              gravity                  passenger

A.

generate               

B.

excursion              

C.

gravity                  

D.

passenger

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

excursion      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...