Choose a word that has different stress pattern:

generally                secondary                 education                 specialize

A.

generally                

B.

secondary                 

C.

education                 

D.

specialize

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...