Choose a word that has different stress pattern:

generally                secondary                 education                 specialize

A.

generally                

B.

secondary                 

C.

education                 

D.

specialize

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

education      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...