Choose a word that has different stress pattern:

gather            village              member              believe

A.

gather            

B.

village             

C.

 member              

D.

believe

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

believe

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...